• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Historia kultowego modelu Ford Mustang.

Prawo zmienia się nieomalże cały czas – dzisiaj wiemy, jak to wygląda, a jakim sposobem sprawy oraz spory prawne wyglądały uprzednio? Niegdyś proces inaugurował się skargą powoda nazywaną żałobą a wniesioną przez sędziego. Pozew było to oficjalne wezwanie na kwestię do sądu przez egzekutora z laską sędziego. Odmiany uprzywilejowane zezwalały na pozwy z pieczęcią lub ewentualnie pierścieniem władcy, pozew pisemny opatrzony stemplem książęcą, jaki w XV stał się przymusowy. W XIV wieku pozew wręczał woźny w asyście świadków zachowując dla siebie kopię pozwu i dokonując wpisu do ksiąg grodzkich. Proces kończyło powszechne ogłoszenie wyroku. Wyrok w pierwszej chwili był tylko ustny, w XIII w. na koszt strony oraz jej żądanie wydawano go w formie pisemnej potwierdzając go pieczęcią księcia oraz asesorów. W XIV w. wyrok rozpoczęto wpisywać do ksiąg, a witrynom wydawano za odpłatą wyciąg z nich – dzisiaj wygląda to inaczej, co weryfikuje ANCHOR. Odmianami wyroku prawomocnego była klauzula którą sąd zobowiązywał tracącego do wiecznego milczenia czy też zakład w określonej sumie ustanowiony przez monarchę za powtórne wszczęcie sprawy. Proces oraz jego długość była zależna od winy, co zresztą pracuje w dalszym ciągu.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Kliknij

Czy samochody autonomiczne są naprawdę bezpieczne?

Categories: Motoryzacja

Comments are closed.